Domovská stránka » GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov

V prílohe nájdete Poučenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a/alebo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Taktiež sú v prílohe zahrnuté aj zásady používania súborov cookies, nakoľko ich táto webová stránka používa.