Domovská stránka » Kurzy

Kurzy

Základný kurz pre skupinu „B“

Základný kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem získať vodičské oprávnenie pre skupinu „B“. Kurz je určený jednotne pre všetky skupiny, či študentov, pracujúcich, seniorov a pod.

Doškoľovací kurz pre skupinu „B“

Doškoľovací kurz skupiny „B“ je určený pre žiadateľov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz. O povinnosti absolvovania doškoľovacieho kurzu rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru.

Osobitná skúška pre skupinu „B“

Osobitná skúška sa skladá len zo skúšky vedenia motorových vozidiel. O povinnosti absolvovania osobitnej skúšky rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru.

Kondičné jazdy pre skupinu „B“

Kondičné jazdy slúžia pre vodičov, ktorí disponujú vodičským preukazom, avšak z nejakých dôvodov nejazdia.

Individuálny kurz

(rýchlokurz) pre skupinu „B“

Individuálny kurz / rýchlokurz je postavený na rovnakom princípe ako základný s tým rozdielom, že absolvovanie kurzu je postavené na individuálnom prístupe s ohľadom na žiadateľove požiadavky.

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE sk. „B“ Vám umožní:

 • viesť vozidlá skupiny „B“
  • vozidlá do 3 500 kg, ktoré nemajú okrem miesta vodiča viac ako 8 miest na sedenie, týmto vozidlom môžeme ťahať vozík do 750 kg
 • viesť vozidlá skupiny „B1“
  • trojkolesové, štvorkolesové a pasové vozidlá sk.“B“ ktoré môžu ísť viac ako 45km/h, majú obsah motora viac ako 50 cm3 a ich pohotovostná hmotnosť nepresahuje 550 kg
 • viesť vozidlá skupiny „AM“
  • dvoj-, troj-, štvorkolesové a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou nižšou ako 45 km/h, s objemom valcov nižším ako 50 cm3

Náplň kurzu:

TEÓRIAPRAKTICKÝ VÝCVIK
20 hod. = pravidlá cestnej premávky4 hod. = trenažér
2 hod. = náuka o vozidlách a ich údržba4 hod. = autocvičisko
3 hod. = teória vedenia vozidiel24 hod. = jazda v cestnej premávke
4 hod. = zásady bezpečnej jazdy6 hod. = flexi (autocvičisko / cestná premávka)
3 hod. = opakovanie1 hod. = praktická údržba
SPOLU = 32 vyučovacích hodín
(1 hod. = 45 min.)
SPOLU = 39 vyučovacích hodín

Jedna vyučovacia hodina trvá 45min.Pri praktickom výcviku sa spájajú 2-3 vyučovacie hodiny do jedného celku. Podobne to je aj pri teoretickej časti, s ohľadom na platnú legislatívu.

Priebeh kurzu:

 1. Prihlásenie do kurzu – vyplnenie Prihlášky a Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia (túto žiadosť je potrebné potvrdiť u všeobecného lekára). Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia prosíme vytlačiť na jeden papier obojstranne).
 2. Úspešné absolvovanie teoretických hodín.
 3. Jazda na autotrenažéri.
 4. Jazda na autocvičisku.
 5. Praktická jazda v meste a mimo mesta.
 6. Záverečné skúšky pozostávajúce z troch častí:
  • test (30 min.),
  • jazda na autocvičisku (max. 10 min.),
  • jazda v cestnej premávke (v meste)

Dokumenty: 
Prihláška do kurzu
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (potrebné potvrdiť u všeobecného lekára !)